โรงเรียนแซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต2 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์: Aug 17, 2019 5:14:21 AM

14 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว และคณะครูร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านแซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต2 เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบโรงเรียนบ้านปะอาว

 

  << รูปภาพ >>