โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 7:5:52 AM


05/03/2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ>>