อบรมสื่อสร้างสรรค์

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 2:55:54 AM

6/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาวนำนักเรียนจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสื่อสร้างสรรค์  ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562  ณ เฮือนฮวมแฮง อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

 

  << รูปภาพ >>