ลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาร่วมบำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะและทำความสะอาด

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 5:49:25 AM

22/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาร่วมบำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะและทำความสะอาดรอบบริเวณวัดบูรพาปะอาวเหนือ ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  << รูปภาพ >