ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

วันที่โพสต์: Jan 23, 2021 3:42:3 AM

24/09/2563  ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมงานเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

  << รูปภาพ >