ร่วมบุญกฐินสามัคคีกับชุมชน ผู้ปกครองตามแบบวิถี "บวร"

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 5:44:34 AM

16/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมบุญกฐินสามัคคีกับชุมชน ผู้ปกครองตามแบบวิถี "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดเรียบปะอาวใต้ ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  << รูปภาพ >