มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน จำนวน 162 ทุน ทุนละ1,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 173,000 บาท

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 6:32:35 AM

26/01/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว มอบทุนเสมอภาคให้แก่นักเรียน จำนวน 162 ทุน ทุนละ1,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 173,000 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

  << รูปภาพ >