มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 5:39:6 AM

15/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว มอบทุนเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ >