มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนเพื่อให้กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาว

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 6:28:50 AM

15/01/2564 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนเพื่อให้กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาว ณ โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  << รูปภาพ >