ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมอบเงินและเครื่องอัฐบริขารในงานกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 5:53:14 AM

26/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ประธานเครือข่ายเมือง4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมอบเงินและเครื่องอัฐบริขารในงานกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1โดยกำหนดทอด ณ วัดบ้านเหล่าแค อำเภอเหล่าเสือโก๊ก ในวันที่ 27 ตค.2563

  << รูปภาพ >