ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากโรงเรียนบ้านขะยูง และโรงเรียนบ้านขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 7:10:58 AM


11/03/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากโรงเรียนบ้านขะยูง และโรงเรียนบ้านขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4

  << รูปภาพ>>