กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Jun 13, 2019 2:11:14 PM

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562

13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

 

  << รูปภาพ >>