กิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว

วันที่โพสต์: Jan 23, 2021 3:4:36 AM

25/09/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว โดยมีปราชญ์ชาว โรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ทองเหลืองบ้านปะอาว 

  << รูปภาพ >>