กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่โพสต์: Jun 13, 2019 12:43:55 PM

กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า

13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนรอบๆหมู่บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและระวังป้องกันภัยจากยุงลาย และสนัข

  << รูปภาพ >>