กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่โพสต์: Mar 03, 2019 5:58:47 AM

 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านปะอาว

 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561

  ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ

  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  <<<ดูรูปภาพ>>>