กิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน

วันที่โพสต์: Sep 11, 2020 3:49:14 AM

13/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านปะอาวกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

  << รูปภาพ >>