กิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

วันที่โพสต์: Jan 23, 2021 3:21:15 AM

17/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมรำกลองตุ้มบ้านปะอาว ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  ณ ศาลพ่อปู่แสนนามบ้านปะอาว 

  << รูปภาพ >>