กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์: Aug 17, 2019 5:59:21 AM

16 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว เข้าร่วมชมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

  << รูปภาพ >>