กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่โพสต์: Sep 11, 2020 3:56:17 AM

06/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

  << รูปภาพ >>