กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่โพสต์: Jul 01, 2019 11:8:22 AM

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

1 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว เป็นประธาน

ในพิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบ้านปะอาว

เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ  สนามโรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ >>