กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

วันที่โพสต์: May 22, 2019 2:27:3 PM

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่1และ2 เข้าฟังเทศน์และเวียนเทียน    ณ วัดเรียบปะอาวใต้  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เข้าฟังเทศน์และเวียนเทียน ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ

 

  << รูปภาพ >>