กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

วันที่โพสต์: Mar 13, 2019 11:43:25 AM

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว เข้าวัดทำบุญ เวียนเทียน สวดมนต์

และบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดรอบๆบริเวณวัดบูรพาปะอาวเหนือ

เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562