กิจกรรมวันปีใหม่2563

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 3:32:32 AM

27/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

  << รูปภาพ >>