กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 3:12:4 AM

25/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2562 

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

 

  << รูปภาพ >>