กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

วันที่โพสต์: Jun 04, 2019 11:42:59 AM

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562

1 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมรำแห่บุญบั้งไฟของตำบลปะอาว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนบ้านปะอาวให้คงอยู่สืบต่อไป

 

  << รูปภาพ >>