กิจกรรมมอบธงเขียวและธงแดงให้กับนักเรียนในการทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 5:34:15 AM

05/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรมหน้าเสาธง มอบธงเขียวและธงแดงให้กับนักเรียนในการทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้กับผู้เรียน

  << รูปภาพ >