กิจกรรมประเมินโครงการรักการอ่าน

วันที่โพสต์: Jul 03, 2019 10:46:39 AM

กิจกรรมประเมินโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2562

03 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรักการอ่าน 

ณ  ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านปะอาว

 

  << รูปภาพ >>