กิจกรรมปัจฉิมนิเทศม.3 ปีการศึกษา2561

วันที่โพสต์: Mar 28, 2019 9:11:32 AM

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2561

28 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

 

<<รูปภาพ>>