กิจกรรมถอดบทเรียนในโครงการ"ส่งรัก ส่งใจ ส่งการ์ดวันวาเลนไทน์ ปลอดภัย                    ห่างไกลโควิด-19"

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 6:44:12 AM

11/02/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนในโครงการ"ส่งรัก ส่งใจ ส่งการ์ดวันวาเลนไทน์ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19" ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ >