กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 7:27:35 AM


05/04/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณครูสุทิน เข็มเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ>>