กิจกรรมกีฬาเครือข่าย4เมือง4

วันที่โพสต์: Jan 24, 2020 3:18:16 AM

26/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย 4 เมือง 4 

ณ โรงเรียนบ้านหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

  << รูปภาพ >>