กิจกรรมกีฬาสีภายในปะอาวเกมส์ ประจำปี 2563

วันที่โพสต์: Jul 11, 2021 6:14:22 AM

18/12/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในปะอาวเกมส์ ประจำปี 2563 โดยมีคุณพ่อสุทัศน์ ทองล้วน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ >