อบรมสื่อสร้างสรรค์

โพสต์23 ม.ค. 2563 18:55โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 19:00 ]


6/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาวนำนักเรียนจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสื่อสร้างสรรค์  ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562  ณ เฮือนฮวมแฮง อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
 
Comments