ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากโรงเรียนบ้านขะยูง และโรงเรียนบ้านขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:10โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

11/03/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากโรงเรียนบ้านขะยูง และโรงเรียนบ้านขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4

  << รูปภาพ>>
Comments