ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษกิจพอเพียงจาก รร.เทศบาล3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:17โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

17/03/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษกิจพอเพียงจาก รร.เทศบาล3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านปะอา
  << รูปภาพ>>
Comments