โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:05โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

05/03/2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ>>
Comments