ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมอบเงินและเครื่องอัฐบริขารในงานกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

โพสต์10 ก.ค. 2564 22:53โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


26/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ประธานเครือข่ายเมือง4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายมอบเงินและเครื่องอัฐบริขารในงานกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1โดยกำหนดทอด ณ วัดบ้านเหล่าแค อำเภอเหล่าเสือโก๊ก ในวันที่ 27 ตค.2563
  << รูปภาพ >
Comments