พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 รุ่นที่3

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:39โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:52 ]

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ท่าน ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 รุ่นที่3 โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 คณะวิทยาการแกนนำ และว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ได้นำครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาวขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Comments