มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนเพื่อให้กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาว

โพสต์10 ก.ค. 2564 23:28โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


15/01/2564 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนเพื่อให้กำลังใจและมอบผ้าห่มกันหนาว ณ โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Comments