ลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาร่วมบำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะและทำความสะอาด

โพสต์10 ก.ค. 2564 22:49โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2564 22:49 ]


22/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาร่วมบำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะและทำความสะอาดรอบบริเวณวัดบูรพาปะอาวเหนือ ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  << รูปภาพ >
Comments