กิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:49โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


13/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านปะอาวกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
Comments