กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

โพสต์22 พ.ค. 2562 07:27โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 07:30 ]

 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่1และ2 เข้าฟังเทศน์และเวียนเทียน    ณ วัดเรียบปะอาวใต้  และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เข้าฟังเทศน์และเวียนเทียน ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ
 
Comments