กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์1 ก.ค. 2562 04:08โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
1 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว เป็นประธาน
ในพิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบ้านปะอาว
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ  สนามโรงเรียนบ้านปะอาว
Comments