กิจกรรมวันปีใหม่2563

โพสต์23 ม.ค. 2563 19:32โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


27/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
Comments