กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:56โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


06/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
Comments