กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์16 ส.ค. 2562 22:59โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย16 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านปะอาว เข้าร่วมชมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Comments