กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

โพสต์4 มิ.ย. 2562 04:42โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

 

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
1 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมรำแห่บุญบั้งไฟของตำบลปะอาว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนบ้านปะอาวให้คงอยู่สืบต่อไป
 
Comments