กิจกรรมประเมินโครงการรักการอ่าน

โพสต์3 ก.ค. 2562 03:46โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัยกิจกรรมประเมินโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2562
03 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการรักการอ่าน 
ณ  ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนบ้านปะอาว
 

Comments