กิจกรรมปัจฉิมนิเทศม.3 ปีการศึกษา2561

โพสต์28 มี.ค. 2562 02:11โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2561
28 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว
 
Comments