กิจกรรมมอบธงเขียวและธงแดงให้กับนักเรียนในการทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ

โพสต์10 ก.ค. 2564 22:34โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2564 22:54 ]

05/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรมหน้าเสาธง มอบธงเขียวและธงแดงให้กับนักเรียนในการทำความสะอาดเขตที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะให้กับผู้เรียน
  << รูปภาพ >
Comments